Storytelling – Intervjuer

Storytelling – Intervjuer

Ledarskapsprogram


Att använda film med storytelling i ledarskapsprogram kan skapa engagemang och intresse både inför och efter programmet. Genom att samarbeta nära med programansvariga, moderatorer och andra involverade i ledarskapsprogrammet kan man hjälpa till att skapa en positiv känsla och ökat engagemang bland medarbetarna. Filmer kan också användas för att påminna om vad som har genomförts och för att bygga upp intresse inför framtida aktiviteter.

Kontakta mig för information.

Källslätten


Följ med och upplev Källslätten i Falun, Dalarna. Det är en historisk plats med anor lång tillbaks i tiden men som under tidigt 1900-tal föll i glömska och växte igen. Men efter en tid väcktes platsen till liv igen av en grupp engagerade själar som såg bortom all sly och planterad graskog. Man röjde bort planterad skog och återskapade den miljö med betesmark som en gång var och än idag samlas många för att hjälpa till med det årliga slåttern. Så följ med och upplev platsen Källslätten med dess engagerade människor och den årliga slåttern.
www.kallslatten.se

Gotska Sandön – med Albert Engströms ord


Följ med och upplev Gotska Sandön som beskrivs med Albert Engströms egna ord från boken ”Gotska Sandön” från 1926. Berättarröst är Tommy Ottebjer.