Om

Visuell kommunikation och dokumentärt berättande!

Jag producerar filmer som berättar och förklarar. Så att lyssna och att lära mig förstå verksamheten är för mig det mest primära i ett uppdrag.

Idag när vi låter AI (Artificial intelligence) ta över allt mer av mediaproduktionen är faran att vi . Vi gör det för att skapa de perfekta bilderna och de perfekta filmerna. Men är det inte konstigt om allt till slut blir så perfekt? Att vi då blir tveksamma till om det verkligen är äkta eller falskt? Och vi känner oss lurade? Det är alltmer viktigt att verkligheten överensstämmer med det man ser i den berättande filmen. Jag arbetar med lyssnandet och återberättandet av det mänskliga samtalet för att förmedla en ärlig bild av verkligheten. 

Vi ser att det mänskliga berättandet blir allt mer värdefull i medialandskapet för att förmedla trovärdig kunskap och information. I slutändan är det ändå vi människor som skapar det långsiktiga värdet som vi människor troligtvis uppskattar mest av allt. Och med erfarenhet av att ha producerat filmer för alla tänkbara branscher i över 20 år så tycker jag det personliga berättandet är det mest intressanta där företag och organisationer har chansen att sticka ut och öka värdet på sin verksamhet. bara genom att berätta sin egna historia. 


Så med filmade intervjuer hjälper jag dig att knyta ihop trådar med lösa berättelser till begripliga filmer. 

I processen är min främsta uppgift att vara intresserad och påläst lyssnare där jag använder intervjun som arbetsverktyg. Min erfarenhet är det enkla att man behöver bara ge tid till att lyssna på människor. Man måste vara nyfiken, ställa följdfrågor och analysera. Efter det kan man återberätta det genom film. Och jag söker efter det genuina och ärliga som ger en rättvis och bild av verkligheten som skapar trovärdighet i det som skall dokumenteras.

Jag jobbar mycket mot B2B där störst affärsnytta efterfrågas med specifikt några områden som jag vet att jag kan ge er bra ekonomsikt utbyte av mina tjänster. Detta baserat på mina över 20 års erfarenhet av att starta och driva företag och att producera filmer. Jag har bred kunskap inom med allt från bygg, industri till finans och vill se kundnyttan så att mina tjänster skapar synergier och maximal affärsnytta för er. Och jag är helt ärlig och säger nej om jag inte är rätt person för ett uppdrag.