Filmer som berättar och förklarar

Jag producerar filmer som handlar om att berätta och förklara något.
Så att lyssna och att lära mig förstå verksamheten är för mig det mest primära i ett uppdrag.

Vi låter AI (Artificial intelligence) ta över allt mer av mediaproduktionen. Vi gör det för att skapa de perfekta bilderna och de perfekta filmerna. Men är det inte konstigt om allt till slut blir så perfekt? Att vi då blir tveksamma till om det verkligen är äkta eller falskt? Och vi känner oss lurade? Det är alltmer viktigt att verkligheten överensstämmer med det man ser i den berättande filmen. Jag arbetar med lyssnandet och återberättandet av det mänskliga samtalet för att förmedla en ärlig bild av verkligheten.

Vi ser att det mänskliga berättandet blir allt mer värdefull i medialandskapet för att förmedla trovärdig kunskap och information. I slutändan är det ändå vi människor som skapar det långsiktiga värdet som vi människor troligtvis uppskattar mest av allt. Och med erfarenhet av att ha producerat filmer för alla tänkbara branscher i över 20 år så tycker jag det personliga berättandet är det mest intressanta där företag och organisationer har chansen att sticka ut och öka värdet på sin verksamhet. bara genom att berätta sin egna historia.


Så med filmade intervjuer hjälper jag dig att knyta ihop trådar med lösa berättelser till begripliga filmer.

I processen är min främsta uppgift att vara intresserad och påläst lyssnare där jag använder intervjun som arbetsverktyg. Min erfarenhet är det enkla att man behöver bara ge tid till att lyssna på människor. Man måste vara nyfiken, ställa följdfrågor och analysera. Efter det kan man återberätta det genom film. Och jag söker efter det genuina och ärliga som ger en rättvis och bild av verkligheten som skapar trovärdighet i det som skall dokumenteras.

Jag jobbar mycket mot B2B där störst affärsnytta efterfrågas med specifikt några områden som jag vet att jag kan ge er bra ekonomsikt utbyte av mina tjänster. Detta baserat på mina över 20 års erfarenhet av att starta och driva företag och att producera filmer. Jag har bred kunskap inom med allt från bygg, industri till finans och vill se kundnyttan så att mina tjänster skapar synergier och maximal affärsnytta för er. Och jag är helt ärlig och säger nej om jag inte är rätt person för ett uppdrag.

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte om du behöver hjälp med att berätta och förklara något.

Kontakt: Tomas Håvik
Tel + 46 70 57 28 119
E-post: tomas@dailyspots.se

Filmer för due diligence vid företagsförsäljningar eller kapitalanskaffningar


Du har mycket att tjäna på att snabbt vara öppen och berätta om verksamheten vid en försäljning eller kapitalanskaffning. Istället för att gömma den bakom ett hemlighetsmakeri som få har insyn i och som skapar tidsödande och långdragna processer som du företagare inte tjänar något alls på. Du breddar istället möjligheterna med att hitta en köpare och processen kan förenklas.

För varje företag är unikt och varje i sig investerare är i sig unik så en ärlig och korrekt beskrivning av ett företag är en självklarhet i trovärdigheten en verksamhet. Och med en film så berättar du din story själv istället för att någon annan ska återberätta den inför försäljning. Så en film kan ge den där visuella bilden av verksamheten som en presentation i text och bild och återberättande av 3:e person aldrig kan återge. En berättande film ger snabbt den där grundläggande storyn kring verksamheten man behöver för att få rätt inblick. Och det kan vara de små nyansskillnaderna som en film bara kan återge som blir nyckeln till framgång och förenklar din väg till exit.

Jag tar fram olika ”mediapaket” beroende på vart i processen du befinner dig. Allt för att kunna skapa ett så effektivt samarbete som möjligt med samtliga parter. Så om du redan har startat en process eller om kanske bara går i tankarna kring detta så kan jag erbjuda något som underlättar arbetet ni har framför er. Och jag arbetar självständigt i dessa uppdrag för att hålla allt konfidentiellt.

Kontakta mig för mer information.

Profura förvärvar det Britiska bolaget Framptons.
www.framptons.com

Profura avyttrat Stigma of Sweden.
www.stigma.se

Profura avyttrat sågverket Balung Strand.
www.balung.se

Filmer med dokumentärt berättande

Dokumentärt filmande är en fantastisk metod för att berätta historier och förmedla kunskap som kan påverka människors åsikter och beteenden. Genom att använda dokumentärfilmer kan du öka medvetenheten om sociala frågor och skapa förändring i samhället och i tankar hos människor.

Om du vill använda dokumentärt filmande för att marknadsföra ditt företag eller produkt, kan du använda det för att berätta företagets unika historia. Genom att använda dokumentärfilmer kan du skapa en starkare koppling med dina kunder och öka deras förtroende för ditt varumärke. I de filmer jag producerar är dokumentärt berättande en grundläggande komponent där jag stor vikt på intervjuer.SOS Byggnadsvård
Serien ”I händerna på Göran Gudmundsson” skapades för att få följ med in i Byggnadsvårdens värld och lära sig hur gamla tekniker kan tillämpas idag.
www.sosbyggnadsvard.se

Källslätten
Följ med och upplev Källslätten i Falun, Dalarna. Det är en historisk plats med anor lång tillbaks i tiden men som under tidigt 1900-tal föll i glömska och växte igen. Men efter en tid väcktes platsen till liv igen av en grupp engagerade själar som såg bortom all sly och planterad graskog. Man röjde bort planterad skog och återskapade den miljö med betesmark som en gång var och än idag samlas många för att hjälpa till med det årliga slåttern. Så följ med och upplev platsen Källslätten med dess engagerade människor och den årliga slåttern.
www.kallslatten.se

Gotska Sandön – med Albert Engströms ord
Följ med och upplev Gotska Sandön som beskrivs med Albert Engströms egna ord från boken ”Gotska Sandön” från 1926. Berättarröst är Tommy Ottebjer.


Skanska – Levande städer
Följ med till två städer och se hur man långsiktigt jobbar på att förändra infrastrukturen till fördel för människor.
www.skanska.se


Tvinnesheda Vindpark
Beskrivning av byggnation av en storskalig vindpark.
www.veidekke.se

Cederhusen
Beskrivning av ett spektakulärt bygge i Stockholm.
www.veidekke.se

Ledarskapsprogram


Att använda film i ledarskapsprogram kan skapa engagemang och intresse både inför och efter programmet. Genom att samarbeta nära med programansvariga, moderatorer och andra involverade i ledarskapsprogrammet kan man hjälpa till att skapa en positiv känsla och ökat engagemang bland medarbetarna. Filmer kan också användas för att påminna om vad som har genomförts och för att bygga upp intresse inför framtida aktiviteter.

Kontakta mig för information.

Säkerhetsfilmer


På många arbetsplatser innebär det vissa risker med att vistas inom ett lokalt området. Det kan innebära allt från att det finns tunga maskiner till att behöver hantera material på rätt sätt. Arbetsmiljön är ofta väldigt olik den miljö man normalt man är van vid. Med en säkerhetsfilm kan man snabbt förmedla nödvändig information om risker och regler för nya personer behöver tillträde. Skyltar med information om vilka regler inom området kompletterar budskapet.


Studioproduktion


Livesändning, hybridmöte eller vad man nu väljer att benämna det kräver planering med genomförandet med där allt från planering av design av studio, bokning av moderator, inslagsproduktion etc.

Kontakta för mer information.