Filmproduktion som berättar

Det mänskliga berättandet blir allt mer viktigt i att förmedla kunskap och information eller när man ska bygga och förmedla ett trovärdigt varumärke. Jag har producerat filmer för alla tänkbara branscher i över 20 år och tycker det personliga berättandet är det intressanta där företag kan sticka ut.

Mina tjänster är ofta förekommande inom bygg och industrisektorn där jag bl.a. har stor erfarenhet av: säkerhetsfilmer, anbudsfilmer, kvartalsrapporter och due diligence inför företagsförsäljningar m.m.


Kontakt: Tomas Håvik
Tel + 46 70 57 28 119
E-post: tomas@dailyspots

Filmproduktion - SOS Byggnadsvård

SOS Byggnadsvård är ett varumärke grundat 2022 som ägs av Daily Spots AB med syfte att producera filmer med byggnadsantikvarie Göran Gudmundsson kunskapen om gamla hus och byggnadsvård. Hur man tar hand om gamla hus på bästa sätt där traditionell kunskap i många fall är nyckeln till framgång.

I filmerna ”I händerna på Göran Gudmundsson” får man helt unikt följa med honom i alla hans olika projekt. Vi besöker hantverkare, leverantörer m.m. och låter tittarna få ta del av helt unik kunskap från en av Sveriges mest erfarna och meriterade byggnadsvårdare med över 50 års erfarenhet.

SOS Byggnadsvård, läs mer på hemsidan: www.sosbyggnadvard.se

SOS Byggnadsvård Instagram https://www.instagram.com/sosbyggnadsvard

Veidekke Talks

Tillsammans med Veidekke skapade vi ”Veidekke Talks”. Vi skapade en permanent studio på deras huvudkontor. Till detta program producerade vi ett antal inslagsfilmer kring temat. Bland annat vindkraftspark Tvinnesheda och Cederhusen som är ett bostadshus i Stockholm.

Filmproduktion byggsektorn - Veidekke Talks

Filmproduktion Byggsektorn - Veidekke Talks Sudio skiss

Säkerhetsfilm Kvarnholmen

Vid projekteringen av ombyggnationen så tog vi fram en säkerhetsfilm för att beskriva de underjordiska utrymmena som tidigare varit bränsledepåer.

Skanska – Hur skapar vi attraktiva och mer mänskliga städer

En film för Skanska med Enrique Peñalosa fd. Borgmästare i Bogota, Colombia som berättar om hur man kan förändra en stad och göra den vänligare mot invånarna genom att ta bort bilar och göra om vägar till gång och cykelbanor. Och att göra låginkomstområden mera attraktiva genom att införa mera arkitektur och kultur.