Filmproduktion i Dalarna

Filmproduktion i Dalarna – Med dokumentärt berättande
producerar vi filmer på ett naturligt sätt där människor själva berättar historien.

Kontakt: Tomas Håvik
Tel + 46 70 57 28 119
E-post: tomas@dailyspots

Filmproduktion i Dalarna - SOS Byggnadsvård

SOS Byggnadsvård är ett projekt som startade 2022 av Tomas Håvik och Göran Gudmundsson med målsättningen att sprida kunskapen om gamla hus och byggnadsvård. Hur man tar hand om gamla hus på bästa sätt där traditionell kunskap i många fall är nyckeln till framgång.

I filmerna ”I händerna på Göran Gudmundsson” får man helt unikt följa med honom i alla hans olika projekt. Vi besöker hantverkare, leverantörer m.m. och låter tittarna få ta del av helt unik kunskap från en av Sveriges mest erfarna och meriterade byggnadsvårdare med över 50 års erfarenhet.

SOS Byggnadsvård, läs mer på hemsidan: www.sosbyggnadvard.se

SOS Byggnadsvård Instagram https://www.instagram.com/sosbyggnadsvard

Veidekke Talks

Tillsammans med Veidekke skapade vi ”Veidekke Talks”. Vi skapade en permanent studio på deras huvudkontor. Till detta program producerade vi ett antal inslagsfilmer kring temat. Bland annat vindkraftspark Tvinnesheda och Cederhusen som är ett bostadshus i Stockholm.

Filmproduktion i Dalarna - Veidekke Talks

Filmproduktion i Dalarna - Veidekke Talks Sudio skiss

Säkerhetsfilm Kvarnholmen

Vid projekteringen av ombyggnationen så tog vi fram en säkerhetsfilm för att beskriva de underjordiska utrymmena som tidigare varit bränsledepåer.